Semināri

1 dienas praktiskai pamācībai “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija"

Aicinām pievienoties 1 dienas praktiskai pamācībai “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību. Sankciju likuma aktualitātes.”
Pamācība personām, kurus uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (ārpakalpojuma grāmatveži)

Norises laiks: 14. decembrī Ventspilī, no plkst. 11:00 līdz 16:00

Jūs uzzināsiet, kā sastādīt Iekšējo kontroles sistēmu, kā novērtēt savus un klienta riskus, kā pārbaudīt personu Sankciju sarakstos. Vai pietiek tikai ar vienu informācija avotu par sankcijām, vai arī jāmeklē citos avotos. Kā dokumentēt darbību. Kādu informāciju jāglabā.

Semināra programmā:
1. Likuma subjekti. Subjekta pienākumi.
2. Iekšējās kontroles sistēmas izstrādes kārtība.
3. Klienta identificēšana, identificēšanas procesa dokumentēšana.
4. Klientu anketas.
5. Aizdomīgo darījumu pazīmes.
6. Dažādu risku (t.sk. klientu, pašu) novērtēšana.
7. Atturēšanās no darījuma veikšanas.
8. Darījumi ar politiski nozīmīgām personām.
9. Terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtēšana un novēršana.
10. Klientu darījumu uzraudzība.
11. Klienta izpētes dokumentu glabāšana.
12. Sankciju uzraudzības process.
13. Ziņošanas pienākums un kārtība.

Lektore: Marina Ķere – profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste ar 29 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla “Bilance” rakstu autore, grāmatvedības kursu pasniedzēja, uzņēmēja

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Pirmdiena,
14. decembris, 11:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie