Lekcijas

2018. gada decembra UIN deklarācijas sagatavošanas praktikums

“2018. gada decembra UIN deklarācijas sagatavošanas praktikums”
Norises laiks: 15. martā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: zvērināta revidente Viktorija Usoviča

Semināra programmā:
1. 2018. gada decembra uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošanas kārtība no 1. līdz 31. rindai.
2. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi.
3. Nedrošie debitoru parādi.
4. UIN nerezidentu ienākumiem.
5. Darījumi ar saistītajām personām.
6. Iepriekšējo gadu uzkrātie UIN zaudējumi un to izmantošana.
7. Atbildes uz jautājumiem (Jautājumus lūdzam sūtīt savlaicīgi rakstiskā veidā uz e-mail: info@eirovest.lv )

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Piektdiena,
15. marts, 11:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie