Lekcijas

2019. gada aktualitātes par personāla lietvedību

“2019. gada aktualitātes par personāla lietvedību’’
Personāla lietvedība kā ikdienas rutīnas darbs bieži paņem vairāk laika nekā tam gribam veltīt. Piedāvājam praktisku semināru par to, kas mainījies normatīvajos aktos attiecībā uz personāla lietvedību, kā sadalīt laiku starp personāla vadību un administrēšanu.

Norises laiks: 5. jūnijā Ventspilī, no plkst. 11:00 līdz 15:00

Lektore: Gundega Dambe – personāla vadības eksperte, lektore personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos, Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja

Semināra programmā:
• Personāla lietvedības vieta un loma uzņēmumā;
• Personāla lietvedību reglamentējošie normatīvie akti, kas ir spēkā 2019. gadā
• Personāla lietvedība un datu aizsardzība, ņemot vērā Eiropas regulas un LR likumdošanas prasības.
• Personāla vadītājs un personāla speciālists, lomu un pienākumu sadalījums.
• Vadītāja atbildība par personāla lietvedības dokumentiem un datu aizsardzību.

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Trešdiena,
5. jūnijs, 11:00
Novērtē: