Lekcijas

Bilance un nodokļi 160 ak/h

AKREDITĒTA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "BILANCE UN NODOKĻI"
Licence P-13292
160 akadēmiskās stundas
Programma paredzēta grāmatvežiem ar nelielu pieredzi grāmatvedībā un arī ieinteresētām personām pilnveidot zināšanas grāmatvedībā.
1) Uzņēmumu finanšu grāmatvedība (126 st.) Grāmatvedības teorijā klausītāji apgūst sistematizētas pamatzināšanas grāmatvedības pamatos: grāmatvedības būtība un tās reglamentējošie normatīvie dokumenti; grāmatvedības jēdzieni: bilance; kontu sistēma, divkāršais ieraksts, dokuments, inventarizācija u.c.; grāmatvedības darba cikls pārskata periodā, ilustrējot ar praktiskiem piemēriem. Klausītāji atrisina visu grāmatvedības teorijas tematu saistošu uzdevumu no bilances līdz bilancei.
Finanšu grāmatvedības programmā paredzēto tematu griezumā klausītāji apgūst konkrētas teorētiskās zināšanas un iegūst praktiskas iemaņas par bilances posteņu novērtējumu, par darījumu dokumentālu noformēšanu un to kontējumiem, par ilgtermiņa objektu nolietojuma, darba algas u.c. aprēķiniem, par debitoru un kreditoru parādiem, par ieņēmumiem un izdevumiem, par gada pārskata priekšdarbiem un to sagatavošanu.
Visu jautājumu izklāsts pamatots ar pēdējiem grozījumiem LR normatīvajos dokumentos grāmatvedībā un nodokļos.
Klausītāji zināšanas nostiprina, atrisinot komplekso uzdevumu, kas akcentēts finanšu pārskata un nodokļu pārskata sastādīšanā.
2) LR nodokļu sistēma (30 st.). Klausītāji saņem nepieciešamās zināšanas visos nodokļos ar mērķi saņemt informāciju grāmatvedībā nodokļu aprēķināšanai un nodokļu deklarāciju vai pārskatu sastādīšanai.
Noslēgumā eksāmens (4 st.).
Sekmīgi nokārtojuši eksāmenu saņem stingrās uzskaites dokumentu "Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību".

Lekcijas notiek: Otrdienas un Ceturtdienas 18.00-21.00
Cena: 435 eiro (PVN neapliekas)

KIF "Biznesa komplekss",
Artilērijas iela 40i, Rīga, LV-1009, Latvija

No:

14.05.2020 18:00

Līdz:

20.06.2020
Novērtē:

Organizatora ieteiktie