Lekcijas

Darba līgums un ar to saistītie dokumenti – 2019. gada aktualitātes

“Darba līgums un ar to saistītie dokumenti – 2019. gada aktualitātes”
Norises laiks: 12. martā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 13:00
Lektore: Dr.oec. Ieva Kalve

Semināra programmā:
1. Darba līgums – papīra formā vai elektroniski?
2. Ko drīkst un ko ir vērts prasīt no potenciālā darbinieka? – CV, motivācijas vēstules, rekomendācijas, info par veselības stāvokli...
3. Darba līguma slēgšanas process:
* darba līguma saturs – praktiski ieteikumi;
* kādu informāciju/dokumentus drīkst un ko ir vērts prasīt no darbinieka un ko ar tiem darīt (arī saistībā ar datu regulu);
* kādus dokumentus saistībā ar darba attiecību sākumu izstrādā darba devējs;
* dažādi aizliegumi un ierobežojumi: no komercnoslēpuma un materiālās atbildības līdz amatu savienošanas ierobežojumam u.tml. – būtība un praktiski ieteikumi;
* kā iepazīstināt ar iekšējiem normatīvajiem aktiem;
* vai, kam un kādēļ vajag, vai nevajag personas lietu.
4. Jaunie MK noteikumi – kuri no personāla dokumentiem jāglabā 75 gadus?

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Ceturtdiena,
12. marts, 11:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie