Lekcijas

Gada pārskats par 2018. gadu - būtiskais un aktuālais

“Gada pārskats par 2018. gadu - būtiskais un aktuālais”
Norises laiks: 19. martā Valmierā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: grāmatvedības un nodokļu konsultante Inga Pumpure

Semināra programmā:
1. Normatīvais regulējums:
* Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;
* MK noteikumi Nr. 775;
* MK noteikumi Nr. 399;
* Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums.
2. Bilances posteņu inventarizācija:
* Ilgtermiņa ieguldījumu posteņi, to pārbaude.
* Apgrozāmie līdzekļi:
** Krājumi - inventarizācija, norakstīšana utt.
** Debitori - klasifikācija, novērtēšana u.c.
** Naudas līdzekļi;
** Nākamo periodu izdevumi.
* Pasīva posteņu inventarizācija - rezerves, uzkrājumi, kreditori.
3. Gada pārskata struktūra atkarībā no sabiedrības kategorijas:
* Finanšu pārskata pielikumi un atklājamā informācija atkarībā no sabiedrības iedalījuma kategorijās;
* Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām;
* Gada pārskata revīzija un ierobežotā pārbaude;
* Gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana EDS.
4. Jautājumi, diskusijas.

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Otrdiena,
19. marts, 11:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie