Semināri

“Iekšējā kontroles sistēma – procesu analīze un finanšu vadība”

“Iekšējā kontroles sistēma – procesu analīze un finanšu vadība”

23. aprīlī vebinārs, no plkst. 10:00 līdz 13:00

Iekšēja kontrole – vienots process uzņēmumā. Iekšēja kontrole nav atsevišķs notikums vai gadījums, bet gan pasākumu virkne, kas ietekmē visa uzņēmuma darbības. Šie pasākumi ir nepārtraukti ietverti visos uzņēmuma darba procesos. Tie attiecas uz visu organizāciju un raksturo organizācijas vadības stilu.

Lektore: Sandra Bāliņa - zvērināta revidenta palīgs ar 20. gadu darba stāžu budžeta iestādēs,
valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, SIA. AS, iekšējais auditors, sertificēts nodokļu konsultants

Programmā:
1. Iekšējās kontroles sistēma
• Kas ir iekšējās kontroles sistēma
• Mērķis un nozīme
• Normatīvais regulējums
• Iekšējās kontroles sistēmas modeļi, COSO modelis
• Iekšējās kontroles sistēmas elementi
• Darbības plānošana
2. Kontroles vides izveidošana
• Risku noteikšana, analīze un novērtēšana
• Kontroles pasākumu īstenošana, kontroļu efektivitāte
• Informācija un saziņa IKS ietvaros
• Uzraudzība IKS ietvaros
• Ierobežojumi
• Dokumentācija

Vairāk informācija : www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Piektdiena,
23. aprīlis, 10:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie