Izstādes

Izstāde "Otrais cēliens: Projekts Rīga"

No 2023. gada 9. līdz 31. martam Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāva izstāžu zālē būs skatāma izstāde "Otrais cēliens: Projekts Rīga", kas iepazīstina ar augstskolas RISEBA arhitektūras studentu un mācībspēku praktiskajām pārdomām par pasaulē atzītā amerikāņu arhitekta Džona Hejduka (John Hejduk, 1929–2000) daiļradi un lielformāta struktūru "Objekts/Subjekts" instalāciju "Projekts Rīga". Ieeja bez maksas.

Amerikāņu arhitekts, mākslinieks un pedagogs Džons Hejduks bija viena no redzamākajām figūrām 20. gs. arhitektūras pedagoģijā. Darbojies divās revolucionārās universitātēs – Teksasas Universitātē Ostinā, kur bija daļa no 50. gados revolucionārajiem Teksasas reindžeriem, un Kūpera biedrībā Ņujorkā, kur tika uzskatīts par Ņujorkas piecinieka dalībnieku. Hejduka ieviestie telpiskās domāšanas principi kļuva par nozīmīgu postmodernisma arhitektūras sastāvdaļu. Neskatoties uz to, ka tika uzbūvētas vien dažas no viņa idejām, Hejduks savas dzīves laikā ir izdevis vairāk nekā 20 grāmatas. Dažas no viņa skicētajām struktūrām ir īstenotas Londonā, Ņujorkā, Berlīnē, Prāgā un citviet.

Hejduks bija poētiķis, kas deva vietu metaforai un telpiskam naratīvam. Viņš uzskatīja, ka pastāv saikne starp arhitektūru un cilvēka garīgās pieredzes procesiem, un argumentēja, ka katra indivīda subjektīvā pieredze ir sākumpunkts arhitektūras dizainam. Šo pārdomu telpiskai tulkošanai Hejduks izmantoja gan metaforas – maskas, kas veidoja tiltu starp cilvēka fizisko un emocionālo pasauli, gan naratīvas struktūras – objektus un subjektus, ar kuru palīdzību arhitekts radīja pasaules, stāstīja stāstus un tiecās veidot telpisku saikni starp indivīdu un tā apkārtesošo vidi.

"Objekts/Subjekts" ir divas vairāk nekā astoņus metrus augstas skulptūras, kas ar Hejduka studentu un kolēģu līdzdalību tika būvētas īpašā pasākumā 1987. gadā Mākslas Universitātē Filadelfijā. Abas antropomorfās struktūras tika darinātas balstoties uz viņa 1985. gada akvareli, kas simbolizēja Hejduka atmiņas par Rīgu.

Hejduka ceļojums uz Rīgu bija daļa no plašāka austrumu pieredzes virziena, kas sākās Venēcijā un turpinājās ziemeļu virzienā uz Berlīni caur Prāgu, tad uz Rīgu, tālāk austrumu virzienā uz Baikāla ezeru un Vladivostoku. Šī ceļojuma laikā tapušie darbi veido triloģijas: Venēcijas ("Kapsēta domu pīšļiem", "Klusie liecinieki" un "13 Kanaredžio sargtorņi"), Berlīnes ("Berlīnes Maskarāde", "Upuri" un "Berlīnes nakts") un Vladivostokas ("Rīga", "Baikāla ezers" un "Vladivostoka").

1989. gadā par godu instalācijai ASV tika izdota publikācija "Projekts Rīga", kas atspoguļoja "Objekta" un "Subjekta" mīklaino dabu un iepazīstināja ar rūpīgi dokumentēto to darināšanas procesu. 2021. gadā Latvijā publicētais pārizdevums papildināja iepriekš publicētās pārdomas ar divām jaunām grāmatām – oriģināldarba tulkojumu latviešu valodā un izdevumu "Otrais cēliens: Projekts Rīga", kas aizsāka "Projekta Rīga" jauniestudējumu Latvijā.

"Otrais cēliens: Projekts Rīga" ieskicē procesu, ar kura palīdzību Hejduka ‘Rīga’ tiek atgriezta atpakaļ Rīgā – sena atmiņa, kas atgriezusies mājās. Hejduka unikālā pieeja arhitektūras izglītībai ļauj definēt inovatīvu pedagoģisku procesu – vides projektu (live project), ar kā palīdzību studentiem tiek dota iespēja iepazīt pilno darba veidošanas ciklu no idejas definēšanas līdz fiziskai projekta realizēšanai.

2022. gada pavasara semestrī augstskolas RISEBA arhitektūras un dizaina fakultātes studenti sāka darbu pie "Objekta/Subjekta" tematikas izpētes Rīgas un Latvijas kontekstā. Praktisko nodarbību ietvaros tika izzināta gan naratīva klātbūtnes nozīme arhitektūrā, gan telpisku objektu ietekme uz apkārtesošo kontekstu, gan fizisko struktūru materiāltehniskā puse. Studenti ar mācībspēku palīdzību analizēja un īstenoja izdevumā "Otrais cēliens: Projekts Rīga" izvirzīto radošo struktūru – iztēle, notācija un fabrikācija.

Izstādē apskatāmi studentu un mācībspēku radīti vides objektu maketi, skices, gleznas u. c. praktiskas pārdomas par Džona Hejduka daiļradi un topošo "Objekta/Subjekta" instalāciju Rīgā un citviet Latvijā.

"Otrais cēliens: Projekts Rīga" ir daļa no plašāka augstskolas RISEBA un nodibinājuma "Arhiteksti" kopīgi kūrēta projekta "Projekts Rīga – Objekts/Subjekts" un zinātniskās konferences "RIXARCH 2023" programmas.

Izstāde apskatāma LNB darba laikā.

Latvijas Nacionālā bibliotēka,
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

No:

09.03.2023

Līdz:

31.03.2023

Darba laiks

Pirmdiena: slēgts
Otrdiena: 11:00 - 20:00
Trešdiena: 11:00 - 20:00
Ceturtdiena: 11:00 - 20:00
Piektdiena: 11:00 - 20:00
Sestdiena: 10:00 - 18:00
Svētdiena: slēgts

Novērtē:

Organizatora ieteiktie