Lekcijas

Jaunākie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

“Jaunākie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"”

Norises laiks: 11. jūlijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 13:30
Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante

Semināra programmā:
1. Apliekamais ienākums. Kā to nosaka?
2. Apliekamais ienākums nerezidentam.
3. Ar nodokli apliekamie objekti un neapliekamie objekti.
4. Attaisnotie izdevumi par apdrošināšanu un privātiem pensijas fondiem.
5. Attaisnotie izdevumi par izglītību, veselību un ziedojumi.
6. Diferencētais neapliekamais minimums. Kā to piemēro grāmatvedībā? Jauninājumi diferencētā minimumā.
7. Atvieglojumi par apgādājamām personām.
8. Atvieglojumi par invaliditāti un citi.
9. Atvieglojumi pensionāram.
10. Kā piemēro jaunās nodokļu likmes.
11. Ja personai ir darba līgums.
12. Ja personai ir autorlīgums.
13. Ja personai ir uzņēmumu līgums.
14. Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums un autorlīgums.
15. Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums un uzņēmumu līgums.
16. Ja personai pie viena izmaksātāja ir uzņēmumu līgums un autorlīgums.
17. Pārskatu iesniegšana. Par kādām izmaksām jāiesniedz pārskats?
18. Sociālās iemaksas par darba attiecībām.
19. Sociālās iemaksas par uzņēmumu līgumu.
20. Sociālās iemaksas autoram.
21. Ziņu un ziņojumu iesniegšana.
22. Jaunumi par diferencēto neapliekamo minimumu, par IIN samaksu budžetā, par attaisnotajiem izdevumiem.

Vairāk informācija: www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Ceturtdiena,
11. jūlijs, 11:00
Novērtē: