Liepājas teātris

Teātris Liepājai ir nopietns mantojums, ar kuru var lepoties ikviens liepājnieks.

Teātra loma ir viennozīmīgi nepārvērtējama, jo teātris ir mūsu dzīves ētikas spogulis un brīnumu radītājs, ticības labajam uzturētājs un iedvesmotājs, kas tik ļoti ir nepieciešams ikdienā ikvienam no mums.

Teātra pienākums ir celt gaismā mūsu tautas ētiskās un estētiskās vērtības, tuvināties cilvēkiem, lai pildītu Liepājas un Kurzemes profesionālās teātra mākslas, mūzikas un kultūras centra funkcijas un palīdzētu mums uzturēt optimismu un pašapziņu.

Adrese
Teātra iela 4, Liepāja, LV – 3401
Kā nokļūt?

Tuvākie pasākumi - Liepājas teātris