Semināri

Lietvedības kursi tiešsaitē.

Lietvedības kursi bez vai ar minimālām priekšzināšanām! Ikvienam, kurš vēlas apgūt jaunas un darba vidē noderīgas prasmes- organizēt dokumentu pārvaldību, pārzināt biroja darba organizāciju.

Intensīvs dokumentu pārvaldības kurss jaunajiem lietvežiem un praktizējošiem grāmatvežiem, 2023. gada aktualitātes. (24 māc.st.)

KURSA SĀKUMS
2023. gada 1. aprīlī

NODARBĪBU DATUMI
01.04; 08.04; 15.04; 24.04.

NODARBĪBU LAIKS
sestdienās, no plkst. 10:00 līdz 14:00

Lektore: Inese Blanka – lietvedības speciāliste.

Kursos tiks apgūts:
1. Ievads lietvedībā.
2. Dokuments un dokumentēšana.
3. Rekvizīti, to ietekme uz dokumenta juridisko spēku, saturs, noformējums un izvietojums.
4. Dokumentu iedalījums.
5. Pārvaldes dokumentu sistēma, tajā ietilpstošās dokumentu grupas un dokumenti.
6. Pārvaldes dokumentu daļas, to izstrādāšana un noformēšana.
7. Pārvaldes dokumentu tehniskā noformēšana.
8. Dokumentu atvasinājumi, to sagatavošana, apliecināšana. Dokumenta dublikāts.
9. Elektroniskie dokumenti.
10. Dokumentu aprite, dokumentu izpildes kontrole.
11. Lietu nomenklatūra, lietu izveidošana, dokumentu ievietošana lietās. Arhivēšana.

Maksa par kursiem:
EUR 190.00 + PVN
Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Plašāka informācija un pieteikšanās mājas lapā eirovest. lv

No:

01.04.2023 10:00

Līdz:

24.04.2023
Novērtē:

Organizatora ieteiktie