Semināri

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas kursi.

Kursi "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde uzņēmuma grāmatvedībā - 2023. gada aktualitātes." (18 māc.st.).

KURSA SĀKUMA DATUMS
2023. gada 7. jūnijā.
NODARBĪBU DATUMI
07.06.; 14.06.; 21.06.; 29.06.
NODARBĪBU LAIKS
otrdienās, no plkst. 13:00 līdz 16:00.

Lektore: Marina Ķere- finanšu grāmatvedības speciāliste ar 30 gadu pieredzi.

Aktualitātes 2023. gadā, kursi ir paredzēti, pirmkārt, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī vadītājiem, grāmatvežiem, un citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar grāmatvedības dokumentu pārvaldību, darījumu īstenošanu.

Programmas mērķis:
Nodrošināt zināšanu apguvi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi uzņēmuma grāmatvedībā.
Programmas uzdevums:
Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumā un iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā uzņēmumā.
Plānotais rezultāts:
Sagatavot kvalificētu darbinieku, kurš prot novērtēt pēc grāmatvedības esošiem dokumentiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus uzņēmumā, kā arī izstrādāt uzņēmuma (grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem) iekšējās kontroles sistēmu.

Programmas saturs:
1. Ievads. Reglamentējošie normatīvie akti:
• Likuma subjekti.
• Definīcijas, kas tiek izmantoti normatīvajos aktos.
• “Augsta riska” valsts vai teritorija.
• Starptautiskais standarts FATF (Financial Action Task Force).
• Starptautiskais standarts FATF 40.
2. Likuma subjekta pienākumi:
• Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana.
• Darījumu definīcijas un uzraudzība.
• Datu uzglabāšana.
• Atbildīgās personas iecelšana.
• Darbinieku apmācības.
3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējā kontroles sistēmas izveide uzņēmumā.
Klienta iekšējā kontrole:
• kārtība, kādā identificē klientu (fiziskās un juridiskās personas identifikācija);
• kārtība, kādā novērtē ar klientu saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku;
• kārtība, kādā veic klienta izpēti;
• kārtība, kādā veic klienta padziļināto izpēti;
• kārtība, kādā identificē aizdomīgu darījumu pazīmes;
• atbildīgā darbinieka tiesības, pienākumi, atbildība.

Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu pēc licencētas programmas.

Maksa par kursiem: EUR 280.00 + PVN

Plašāka informācija un pieteikšanās mājas lapā eirovest. lv

Trešdiena,
7. jūnijs, 00:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie