Klasiskā mūzika

Pelēcis. Radio koris

LATVIEŠU MŪZIKAS DIENAS LATVIJAS RUDENS 2022

Latvijas Radio koris

Diriģents Sigvards Kļava

Aigars Reinis ērģeles

Programmā: G. Pelēcis (pirmatskaņojums)

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fondsPelēcis. Radio Choir

DAYS OF LATVIAN MUSIC LATVIJAS RUDENS 2022

Latvian Radio Choir

Conductor Sigvards Kļava

Aigars Reinis organ

Programme: G. Pelēcis (premiere)

Supported by the Culture Capital Foundation of Latvia

Rīgas Doms,
Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050
Piektdiena,
7. oktobris, 19:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie