Izglītojoši pasākumi

“Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošana, attiecīgo dokumentu noformēšana un to ietekme darba algas aprēķināšanai.”

“Personāllietvedības un darba tiesisko attiecību praktiskā piemērošana, attiecīgo dokumentu noformēšana un to ietekme darba algas aprēķināšanai.”
Kursa sākums: 2021. gada 2.septembrī (tiešsaistē)

Lektore: Gundega Dambe – personāla vadības eksperte, LU doktorante

Kursos tiks apgūts:
1. Personāla atlase.
2. Kompetences personāla vadībā.
3. Personāla novērtēšana.
4. Talantu vadība, personāla attīstība.
5. Darba vide un labbūtība.
6. Darba tiesisko attiecību vadība.
7. Personāla lietvedība.

Mācību ilgums: 24 mācību stundas, 4 nodarbības
Nodarbības notiek: ceturdienās, no plkst. 15:00 līdz 19:00CENA tikai - 302.50 EUR!
Ir iespēja saņemt arī atlaidi! Uzzvani un noskaidro savas iespējas!!

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas licencētās pilnveides apliecības!

Apliecības būs iespēja saņemt mūsu birojā Liepājā vai ar pasta sūtījumu.

No:

02.09.2021 15:00

Līdz:

30.09.2021
Novērtē:

Organizatora ieteiktie