Lekcijas

Seminārs – praktikums. Atvaļinājumu, slimības naudas, vidējās izpeļņas aprēķināšana 2019. gadā

“Seminārs – praktikums. Atvaļinājumu, slimības naudas, vidējās izpeļņas aprēķināšana 2019. gadā.”

Norises laiks: 23. jūlijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: Inga Zāle - finanšu grāmatvedības speciāliste

Semināra programmā:
1. Vidējās izpeļņas aprēķins:
1.1 Darba samaksa un citi darbinieka ienākumi;
1.2 Stundas, dienas un mēneša vidējās izpeļņas aprēķināšanas algoritmi;
1.3 Vidējās izpeļņas aprēķins, ja darba attiecības pastāvējušas mazāk par sešiem mēnešiem;
1.4 Vidējās izpeļņas aprēķins, ja darbinieks atgriežas pēc ilgstošas prombūtnes (pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, pēc vairāku mēnešu darbnespējas vai bezalgas atvaļinājuma);
1.5 Gadījumi, kad, saskaņā ar Darba likumu, darbiniekam jāizmaksā vidējā izpeļņa.
2. Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums:
2.1 Atvaļinājuma piešķiršanas kārtība;
2.2 Atvaļinājuma naudas aprēķināšanas algoritmi;
2.3 Atvaļinājuma nauda un darba alga – minimālie mēneša ienākumi;
2.4 Neizmantotais atvaļinājums.
3. Papildatvaļinājums:
3.1 Papildatvaļinājuma garums;
3.2 Papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība;
3.3 Kā saprast bērna vecuma ierobežojumus;
3.4 Neizmantotais papildatvaļinājums.
4. Darbnespēja:
4.1 Slimības naudas aprēķins vispārējā gadījumā;
4.2 Slimības naudas aprēķins, ja noticis nelaimes gadījums darbā;
4.3 Darbnespēja atvaļinājuma laikā.
5. Pārējie atvaļinājumi:
5.1 Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums;
5.2 Atvaļinājums bērna tēvam;
5.3 Bērna kopšanas atvaļinājums;
5.4 Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas;
5.5 Mācību atvaļinājums.
6. Dažādu situāciju piemēri.

Vairāk informācija: www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Otrdiena,
23. jūlijs, 11:00
Novērtē: