Māksla

Vecmeistares Edītes Krastenbergas darbu retrospekcija “Daugavas plūdums”

Edīte KRASTENBERGA (1929 – 2016) 1958.g. ar izcilību absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju (diplomdarbs “Uz pārceltuves”), Mākslinieku savienības biedre no 1966.gada.
Personālās izstādes Rīgā, Pļaviņās, Jēkabpilī, Madonā, Ērgļos, Koknesē, Lielvārdē. Darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības un Mākslas fonda kolekcijās Rīgā, Maskavā, privātkolekcijās Latvijā, Austrijā, ASV, Vācijā, izstādēs piedalījusies no 1956. gada.

Mākslas vēsturniece Ingrīda BURĀNE:
“Mākslinieces Edītes KRASTENBERGAS darbu izvietojumam Jūrmalas pilsētas muzejā izvēlējos apzīmējumu “Daugavas plūdums”, jo neviena sieviete Latvijas mākslā nav ar tādu regularitāti un daudzveidību uz audekla atstājusi gleznieciskas liecības par mūsu Likteņupi, un katra mākslinieka, cilvēka dzīve ir tikai īss, kaut ļoti piesātināts, plūdums lielajā laika nepārtrauktībā. Cik vērtīgs, nozīmīgs ir bijis mazais sprīdis cilvēka acīm redzamajā esības laukā, par to visbūtiskāk liecina viņa atstātie darbi.
Edītes Krastenbergas radošā veikuma aktualizēšana muzeja zālēs ir savlaicīga no vairākiem redzējuma leņķiem, kuri atgādina par lielām nepārejošām vērtībām, arī šodienā un nākamībā saglabājamām. Mēģināšu minēt tikai dažas, kas raksturo viņas gājumu mākslā un viņas paaudzi kopumā, kurai varbūt ir pati nozīmīgākā loma 20. gadsimta kopainā, neraugoties uz to, cik triviāli un dogmatiski tiek piesaukti, nievāti tie mākslinieki, kuri pēc Otrā pasaules kara tika pakļauti nežēlīgajai okupācijas sistēmai.
Pirmkārt, vajadzētu runāt par savas zemes mīlestību, uzticību, neslēpta patriotisma klātesamību. Tas bija viens no veidiem, kā Edītes Krastenbergas paaudze ar ainavas palīdzību atklāja, cildināja savažotās dzimtenes skaistumu. Visu dzīvi viņa palika saistīta ar Pļaviņām, Daugavas plostnieka dzimtu, Vidzemes pakalniem, lejām un regulāri rīkoja personālizstādes, kuras iemantoja skatītāju atzinību, jo mākslinieces valoda un zemteksti sasaucās ar to gruzdējumu, kas nekad neizplēnēja tautas dzīlēs.
Otrkārt, būtu jārunā par skolu, šī jēdziena plašākā nozīmē. Edīte Krastenberga un viņas paaudze piedzīvoja Latvijas pirmās neatkarības gadu spožumu, darba tikumu, kārtību, izglītības sistēmas auglīgumu. Viņu vecāki un skolotāji cēla, būvēja, pilnveidoja katrs savā vietā un amatā. Profesionālajā ziņā Edīte Krastenberga apguva un tālāk turpināja Konrāda Ubāna un Ārija Skrides toņu attiecību kārtojumu, gaismas glezniecību, to vārdos nenosaucamo nacionālās skolas savdabību, kas atklājas kompozīcijas tīrībā un skaidrībā.
Un treškārt, uzlūkojot Edītes Krastenbergas gleznojumus, vienmēr atceros Daugavu. Tās rāmo jeb krāčaino skrējienu māksliniece pētījusi, studējusi vai ik dienas, īpaši vasaras periodos, kad strādājusi arheoloģiskajos izrakumos un darinājusi unikālus zīmējums Vēstures institūta grāmatām. Viņas gleznojumos, pasteļos, grafikas lapās grūti nodalīt to viengabalainību, kuru izsaka personības koptēls un mākslinieciskais rokraksts, kas veiksmīgākajos darbos sasniedz pilnību, piemēram, dzeltenās krāsas izmantojumā. Edīte Krastenberga reiz pauda, ka savus darbus vēlētos pielīdzināt mazām prelīdēm. Jā, visa viņas radošā darbība ir nelieli skaņdarbi ar improvizācijas raksturu, kas ļauj skanēt savai zemei, mākslai un meitai atdotam mūžam ar nepārejošu vērtību paplašinājumu un piepildījumu.

Jūrmalas pilsētas muzejs,
Tirgoņu iela 29, Majori, Jūrmala, LV - 2015

No:

20.05.2020 10:00

Līdz:

28.06.2020
Novērtē:

Organizatora ieteiktie