Izstādes

Virtuālā izstāde "Borisam Infantjevam – 100"

2021. gada 14. septembrī simt gadu apritēja Borisam Infantjevam. Daudzpusīgais Latvijas krievu zinātnieks darba gadus veltījis folkloristikai un pedagoģijai, taču viņa pētījumu jomas bijušas arī valodniecība, literatūrzinātne, kultūras vēsture. Vienlīdz labi pazīdams kā baltu, tā slāvu folkloru un mitoloģiju, Infantjevs pievērsies to salīdzinošām studijām, kā arī folkloristikas vēstures problēmām. Viņa disertācija veltīta latviešu un krievu folkloristu sakariem. 1946. gadā Boriss Infantjevs uzsācis darbu Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Folkloras institūtā Latviešu un krievu folkloras sakaru pētīšanas sektorā. 1952. gadā ideoloģisku iemeslu dēļ darbu LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā nācies pamest un turpmākie gadi veltīti pedagoģijai.
Izstādi par Borisa Infantjeva dzīves un darba gaitām veidojusi Rita Grīnvalde.

Uz izstādi: http://lfk.lv/boriss-infantjevs/

Izstādes izveide notikusi ar VKKF mērķprogrammas "KultūrELPA" finansiālu atbalstu un ir projekta "Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē" daļa.

No:

03.01.2022

Līdz:

31.03.2022
Novērtē:

Organizatora ieteiktie