Izstādes

Virtuālā izstāde "Notikumi Rīgā"

Izstāde ir apliecinājums spraigajai dzīvei pilsētā: teiksmainas pagātnes liecības, neseni komiski piedzīvojumi, pamācoši, mīklaini vai baismi atgadījumi, kas ceļojuši no mutes mutē, pierakstīti un arhivēti LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē līdzās citiem stāstījumu folkloras materiāliem, ilustrēti ar mūsu dienās tapušām fotogrāfijām. Tekstu izlasi veidojusi un pilsētu fotografējusi Latviešu folkloras krātuves pētniece Rita Grīnvalde.

Uz izstādi: http://lfk.lv/notikumi-riga/

Izstāde veidota ar VKKF mērķprogrammas "KultūrELPA" atbalstu projektā "Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē".

No:

03.01.2022

Līdz:

31.03.2022
Novērtē:

Organizatora ieteiktie