Izstādes

Virtuālā izstāde "Ritai Drīzulei – 100"

2021. gada 15. augustā tika atzīmēta Ritas Drīzules simtgade. Viņa strādājusi Latviešu folkloras krātuvē no 1954. līdz 1992. gadam un arī pēc aiziešanas pensijā turpinājusi darboties folkloristikā. Viņa devusi ievērojamu ieguldījumu tautasdziesmu pētniecībā: piedalījusies akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" sagatavošanā, sastādījusi vairākas tautasdziesmu izlases un publicējusi pētījumus par bāreņu un sērdieņu tautasdziesmām, gadskārtu un ģimenes ieražām, tautasdziesmu valodu un citām tēmām.
Izstādi par Ritas Drīzules dzīves un darba gaitām veidojis Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns.

Uz izstādi: http://lfk.lv/ritadrizule/

Izstādes izveide notikusi ar VKKF mērķprogrammas "KultūrELPA" finansiālu atbalstu un ir projekta "Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē" daļa.

No:

03.01.2022

Līdz:

31.03.2022
Novērtē:

Organizatora ieteiktie