Semināri

Darba samaksas aprēķināšanas aktualitātes, t.sk. ņemot vērā dīkstāves atbalstu

“Darba samaksas aprēķināšanas aktualitātes, t.sk. ņemot vērā dīkstāves atbalstu un atbalstu algu subsīdijai Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietekmētajiem uzņēmumiem.”

2. februārī tiešsaistē, no plkst. 11:00 līdz 14:00

Lektore: Inga Zāle - finanšu grāmatvedības speciāliste ar 23 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem.

Vebinārā tiks izskatīti dažādi praktiski piemēri.

Programmā:
1. Darba samaksa, ja darbinieks nav nostrādājis pilnu mēnesi (atvaļinājums, slimība, dīkstāve, ražošanas apjoma samazināšanās, u.c.)
2. Dīkstāve - Kad iestājas dīkstāve? Atlīdzība par dīkstāvi (maksā darba devējs), dīkstāves atbalsts (maksā valsts).
3. Atbalsts algu subsīdijai. Grāmatojumi.
4. Darba devēja ziņojumos uzrādāmā informācija, ja darbinieks saņēmis dīkstāves atbalstu un/vai atbalstu algu subsīdijai.
5. Dažādu situāciju piemēri.

Vairāk informācija: www.eirovest.lv

Otrdiena,
2. februāris, 11:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie