Kaskurkad.lv aicina pasākumu organizatorus no visas Latvijas iesaistīties portāla satura veidošanā – kļūt par sadarbības partneriem un satura līdzveidotājiem. Tikai apvienojot spēkus, mēs varam piedāvāt kvalitatīvu informāciju, kas saistoša visu vecumu un visdažādāko interešu pārstāvjiem, ir ērti pārskatāma un palīdz satikties pasākumu rīkotājiem un apmeklētājiem.

Lai pievienotu informāciju par kultūras un izklaides norisēm, lūdzam rakstīt uz e-pastu  

Informācijas pievienošana kalendārā ir bezmaksas. 

Reklāma