Lekcijas

Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. VID tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera.

“Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. VID tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera.”

16. oktobrī Ventspils, no plkst. 11:00 līdz 15:00

Lektore: Jadviga Neilande - sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu
asociācijas biedrs, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Seminārā tiks apskatīts jautājums, kā debitoru parādus uzrāda grāmatvedība,
kad tos atzīst par zaudētiem un kad tiem veido uzkrājumu, kā arī kā tādā gadījumā piemēro uzņēmumu ienākuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli.

Semināra programmā:

-Kā uzrāda debitoru parādus gada pārskatā?
-Inventarizācija.
-Debitoru un kreditoru salīdzināšana.
-Uzkrājumu izveidošana.
-Šaubīgo debitoru atzīšana. Bezcerīgo debitoru norakstīšana.
-Grāmatvedības politika.
-Debitoru uzskaites grāmatojumi.
-Debitoru uzskaite.
-Pircēji un pasūtītāji.
-Avansa norēķini
-Cesijas līgumi.
-Savstarpēji ieskaiti.
-Aizdevumi.
-Zaudētie parādi PVN izpratnē. Piemēri.
-Atlaides.
-Kredītrēķins.
-Kā darījumus uzrāda PVN deklarācijā?
-UIN un debitoru parādi līdz 31.12.2017. un vēlāk. Piemēri.
-Peļņas segšana.
-Aizdevumi. Dzēsts aizdevums.
-Cesija. Kad UIN nav jāmaksā.
-Uzkrājumi uz 31.12.2017. un vēlāk.
-UIN maksāšana un uzrādīšana UIN deklarācijā.
-Nodokļu pārmaksa.
-VID tiesības piedzīt parādu no darījuma partnera.

Dalības maksa:
70.00 EUR + PVN ( 84,70 EUR t.sk. PVN ) – pastāvīgiem klientiem*
75.00 EUR + PVN – (90,75 EUR t.sk. PVN) – pārējiem semināra klausītājiem
*** atlaide 10% - piedaloties diviem un vairāk apmeklētājiem no viena uzņēmuma, dalībniekiem no citām pilsētām. Atlaides nesummējas.
* Pastāvīgs klients – ja ir vismaz 3 apmeklējumi pēdējo 2 gadu laikā.

Vairāk informācijas un pieteikšanās mājaslapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Trešdiena,
16. oktobris, 11:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie