Izglītojoši pasākumi

Ielts sagatavošanās kursi

Kursi ir orientēti uz eksāmena izpratni – studenti, kuri piedalīsies kursos, uzzinās tā metodoloģiju un konkrētā testa īpatnības.

Kursu laikā tiks apskatītas visas četras eksāmena daļas – lasīšana, klausīšanās, rakstīšana un runāšana. Studentiem tiks doti konkrēti ieteikumi un padomi kā testu pildīt, būs testa izmēģinājumi, mājasdarbi. Kursu laikā students tiek pienācīgi sagatavots testam, kā arī tiek nostiprinātas angļu valodas zināšanas.

egoPERFECTUS piedāvā IELTS sagatavošanās kursus.
Kursa ilgums: 12 nedēļas, 48 ak. stundas
Kursa cena: 269 €
Kursa sākums: 19.012021.
Nodarbības notiek: otrdienās un ceturtdienās plkst. 16:30-18:00
Cilvēku skaits grupā: no 6 līdz 8
Kursi notiek klātienē. Ārkārtas situācijas gadījumā kursi notiks tiešsaistē.
------------------------------------------------------------Подготовительные курсы IELTS

Курсы ориентированы на понимание техники сдачи экзамена студенты, которые примут участие в курсах, изучат его методику и особенности данного теста.

Во время подготовительного курса будут рассмотрены все четыре составляющие экзамена чтение, аудирование, письмо и разговорная речь. Студентам будут даны конкретные техники и советы о том, как сдать тест, у них будет возможности пройти пробный тест, а также домашние задания. Во время курса студент осваивает технику сдачи экзамена, а также улучшает знание английского языка.

Продолжительность курса: 12 недель, 48 ак. часов
Цена курса: 269 €
Начало курса: 19.01.2021.
Занятия проходят: вторник и четверг с 16:30 до 18:00
Количество человек в группе: от 6 до 8
Курсы проходят в офисе egoPERFECTUS.

В случае чрезвычайной ситуации курсы будут проходить в режиме онлайн.

Курсы проходят в офисе egoPERFECTUS. В случае чрезвычайной ситуации курсы будут проходить в режиме онлайн.

No:

02.03.2021 16:30

Līdz:

21.05.2021
Novērtē:

Organizatora ieteiktie