Liepājas latviešu biedrības nams

"Liepājas Latviešu biedrības nams" ir daudzfunkcionāls,
mūsdienīgs, konkurētspējīgs kultūras centrs – kultūrvide, kura sekmē līdzsvarotu kultūras procesu attīstību Liepājā, nodrošina kultūras pieejamību un nacionālās identitātes saglabāšanu
mūsdienu globalizācijas procesos un Eiropas Savienības tautu kultūru daudzveidībā.

Adrese
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401
Kā nokļūt?

Tuvākie pasākumi - Liepājas latviešu biedrības nams