Semināri

Personāla dokumentu kārtošanas, uzglabāšanas un arhivēšanas aktualitātes 2021. gadā

“Personāla dokumentu kārtošanas, uzglabāšanas un arhivēšanas aktualitātes 2021. gadā.”
10. februārī tiešsaistē, no plkst. 12:00 līdz 14:30

Lektore: Gundega Dambe – personāla vadības eksperte, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos, Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas programmas vadītāja un Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle

Programmā:
1. Personāla dokumentu pārvaldības pamatprincipi.
2. Obligātie personāla dokumenti: darba līgums, amata apraksts. Kā sastādīt un parakstīt šos dokumentus elektroniski, lai viņiem būtu juridiskais spēks.
3. Vai ir vajadzīgi rīkojumi par pieņemšanu darbā un atlaišanu no darba, par atvaļinājuma piešķiršanu. Vai šādus dokumentus drīkst sastādīt elektroniski?
4. Vai drīkst kopēt darbinieku pases, personas apliecības , diplomus un tt un glabāt kopijas?
5. Kā nodrošināt fiziskās personas datu saglabāšanu?
6. Ko darīt ar personas (darbinieka) dokumentiem pēc darba attiecības izbeigšanas?
7. Ko darīt ar personāla dokumentiem, ja uzņēmums ir likvidēts?
8. Ko darīt ar personāla dokumentiem, ja uzņēmumam ir sācies maksātnespējas process?
9. Kā var organizēt personāla dokumentu arhivēšanu un kur glabāt šos dokumentus, ja uzņēmums turpina darbību? Vai drīkst nodot dokumentus Valsts arhīvam?

Vairāk informācija: www.eirovest.lv

Trešdiena,
10. februāris, 12:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie