Lekcijas

Проблемные ситуации в расчете минимальной зарплаты и минимальной почасовой ставки в 2019 году

“Проблемные ситуации в расчете минимальной зарплаты и минимальной почасовой ставки в 2019 году. Подоходный налог с населения (IIN) и обязательные взносы государственного социального страхования (VSAOI), с работников получающих высокую зарплату, налог “solidaritātes”.”

Время проведения: 20 февраля в Даугавпилсе, с 10:00 до 12:00

Лектор: специалист по финансовой бухгалтерии с 21-летним опытом работы Инга Зале

Программа семинара:
1. Минимальная месячная зарплата
1.1. Аккордная система заработной платы
1.2. Почасовая система заработной платы
1.3. Неполное рабочее время
1.4. Суммированное рабочее время с разным периодам учёта рабочего времени
1.5. Почасовая ставка в 2019 году
1.6. оплата за праздничные дни, которые для работника по графику - рабочие дни
1.7. заработная плата + доплата + премия
1.8. Расчет отпускных и больничных
1.9. Заработная плата + отпускные
1.10. Примеры по разным проблемным ситуациям
2. Минимальная почасовая ставка в 2019 году
2.1. Суммированное рабочее время с разным периодам учёта рабочего времени
2.2. средняя минимальная почасовая ставка с разными периудам учёта рабочего времени
2.3. неполное рабочее время
2.4. оплата за праздничные дни, которые для работника по графику - рабочие дни
2.5. заработная плата, доплаты, отпускные, больничные
2.6. Примеры из разных ситуаций
3. Получателем высокой запрплаты
3.1. Обязательные взносы государственного социального страхования
3.2. Подоходный налог с населения
3.3. налог “solidaritātes” (налог с работников, самозанятых лиц, доходы которых превышают в месяц 1667 euro)
3.4. Годовая декларация о доходах

Больше информации на домашней странице www.eirovest.lv/ru и по телефону +371 27030331
______________________________________________

“Minimālās mēneša darba algas un minimālās stundas tarifa likmes problēmsituācijas 2019. gadā. IIN un VSAOI lielo algu saņēmējiem, solidaritātes nodoklis.”

Norises laiks: 20. februārī Daugavpilī, no plkst. 10:00 līdz 12:00

Lektore: Inga Zāle - finanšu grāmatvedības speciāliste ar 21 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem.

Semināra programmā:
1. Minimālā mēneša darba alga:
1.1. akorda algas sistēma;
1.2. laika algas sistēma;
1.3. nepilns darba laiks;
1.4. summētais darba laiks ar dažādu pārskata perioda garumu;
1.5. stundas algas likme 2019. gadā;
1.6. atlīdzība par svētku dienām, kas iekrīt darbiniekam noteiktajās darba dienās;
1.7. alga + piemaksas + prēmija;
1.8. atvaļinājuma naudas un slimības naudas aprēķins;
1.9. alga + atvaļinājuma nauda;
1.10. citas problēmsituācijas.
2. Minimālās stundas tarifa likmes 2019. gadā:
2.1. summētais darba laiks ar dažādu pārskata perioda garumu;
2.2. pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme;
2.3. nepilns darba laiks;
2.4. atlīdzība par svētku dienām, kas iekrīt darbiniekam noteiktajās darba dienās;
2.5. alga, piemaksas, atvaļinājuma nauda, slimības nauda;
2.6. citas problēmsituācijas.
3. Lielo algu saņēmējiem:
3.1. VSAOI;
3.2. IIN;
3.3. Solidaritātes nodoklis;
3.4. Gada ienākumu deklarācija.

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27030331

Trešdiena,
20. februāris, 10:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie