Virtuālie pasākumi

Radošās meistarklases ar Viku Ekstu un Reini Hofmani (tiešsaistē)

Covid-19 pandēmija šopavasar ir izraisījusi straujas un negaidītas pārmaiņas visās dzīves jomās, arī fotogrāfu darbā un ikdienā. Šajā unikālajā laikā aicinām darboties kopā ar atpazīstamiem jaunās paaudzes Latvijas fotogrāfiem, ISSP Skolas pasniedzējiem, lai kopīgi atspoguļotu šībrīža ārkārtas situācijas realitāti, vienlaikus apgūstot un pilnveidojot autorfotogrāfijas sērijas veidošanas pamatprincipus.

Sešas nedēļas garās meistarklases ar lekcijām, radošiem uzdevumiem, diskusijām un individuālām tikšanās reizēm ar mentoriem tiešsaistē ir domātas ikvienam ar kaut nelielām priekšzināšanām fotogrāfijā, kas vēlas radoši izpausties, kopā ar domubiedriem reflektēt par krīzes izraisītajām pārmaiņām un pilnveidot savu vizuālo valodu.

Meistarklašu gaitā dalībnieki veidos vizuāli un idejiski vienotas individuālās (vai grupas) fotogrāfiju sērijas, dokumentējot šībrīža krīzes situācijas izpausmes un reflektējot par tās daudzveidīgajiem aspektiem. Radītie projekti tiks publiski prezentēti tiešsaistes vidē, veidojot daudzškautņainu mūsdienu krīzes arhīvu. Pēc grupas iniciatīvas, rezultāts var pārtapt kopīgā virtuālā izstādē.

Katra meistarklase piedāvā savu tematisku un konceptuālu fokusu, atbilstoši pasniedzēja interesēm un personīgajiem projektiem.

Nodarbības notiks tiešsaistē. Formāts - lekcijas, radošie uzdevumi, grupas diskusijas un kritikas, individuālas tikšanās ar pasniedzēju.

Mentori: māksliniece Vika Eksta vai fotogrāfs Reinis Hofmanis (pēc izvēles).

Auditorija: fotogrāfijas entuziasti, kā arī fotogrāfi ar pieredzi - jebkurš, kurš vēlas vizuāli dokumentēt un atspoguļot notiekošo, veidojot nelielu autorsēriju. Tehniskie fotogrāfijas aspekti nebūs meistarklases fokusā.

ISSP,
Kr.Barona iela 122a-7 Riga LV-1012

No:

04.05.2020

Līdz:

10.06.2020
Novērtē:

Organizatora ieteiktie