Semināri

“Elektroniskais dokuments, elektronisko dokumentu pārvaldība un arhivēšana”

“Elektroniskais dokuments, elektronisko dokumentu pārvaldība un arhivēšana”

27. aprīlī vebinārs, no plkst. 12:00 līdz 15:00

Lektore: Inese Blanka - Humanitāro zinātņu maģistre, speciāliste ar ilggadēju profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā

Vebināra programmā:
1. Normatīvo aktu regulējums elektronisko dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un pārvaldībā.
2. Kas ir elektroniskais dokuments.
3. Elektronisko dokumentu izstrādāšana un noformēšana.
4. Ar ko elektroniskais dokuments atšķiras no papīra dokumenta?
5. Vai papīra dokumentam nepieciešams glabāt arī elektronisko kopiju?
6. Kas jāņem vērā sagatavojot elektroniskos dokumentus?
7. Kas ir elektroniskais paraksts, kā parakstīt un nosūtīt elektronisko dokumentu.
8. Informācijas saglabāšana un aizsardzība.
9. Elektronisko dokumentu aprites procesi iestādē.
10. Kā pareizi glabāt elektronisko dokumentu?
11. Elektronisko dokumentu arhivēšana un nodošana valsts glabāšanā.
12. Tehniskās prasības elektronisko dokumentu glabātavas izveidošanā un uzturēšanā.
13. Kādi ir būtiskākie traucēkļi pilnīgai pārejai uz elektronisko dokumentu apriti?

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Otrdiena,
27. aprīlis, 12:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie