Semināri

Likuma „Par grāmatvedību” jauninājumi, kas stāsies spēkā ar 2021.gada 1.jūliju. (krievu valodā)

“Likuma „Par grāmatvedību” jauninājumi, kas stāsies spēkā ar 2021.gada 1.jūliju.”
19. maijā vebinārs tiešsaistē, no plkst. 13:00 līdz 14:20 (krievu valodā)

Saeimā 2021. gada 11. februārī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par grāmatvedību”
un sakarā ar to sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Valsts ieņēmumu dienests (VID) izsniegs licences ārpakalpojumu grāmatvežiem.

Lektore: Marina Ķere – profesionālais maģistrs, finanšu grāmatvedības speciāliste
ar 30 gadu pieredzi, ISO Grāmatvežu sertifikācijas centra eksperte, grāmatvežu žurnāla
“Bilance” rakstu autore, grāmatvedības kursu pasniedzēja, uzņēmēja

Programmā:
1. Kas ir ārpakalpojuma grāmatvedis – izglītības un darba pieredzes prasības.
2. Ko darīt, ja izglītība ir iegūta līdz 1991.gadam vai ir iegūta akadēmiskā izglītība.
3. Kā pieradīt, ka fiziskā persona – ārpakalpojuma grāmatvedis (vai atbildīgais ārpakalpojuma grāmatvedis) nav sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai par tāda nozieguma izdarīšanu, kas saistīts ar terorismu, un kura nav reabilitēta vai kurai nav noņemta vai dzēsta sodāmība.
4. Kā pierādīt darba pieredzi grāmatvedības jomā.
5. Ārpakalpojumu grāmatvežu reģistrs.
6. Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanas kārtība, licencēšanai iesniedzamie dokumenti.
7. Licences apturēšana, izslēgšana no reģistra.

---------------

“Нововведения Закона «О бухгалтерском учёте», которые вступят в силу с 1 июля 2021 года”

19 мая в прямом эфире, с 13:00 до 14:20

11 февраля 2021 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону «О бухгалтерском учете», в связи с чем с 1 июля 2021 года Служба государственных доходов (СГД) будет выдавать лицензии бухгалтерам аутсорсинга.

Лектор: проф. Магистр, эксперт Центра сертификации бухгалтеров, специалист по финансовому учёту Марина Кере

Программа вебинара:
1. Кто является бухгалтером-аутсорсером - требования к образованию и опыту работы.
2. Что делать, если вы получили образование до 1991 года или имеете академическое образование.
3. Как доказать, что физическое лицо, которое является бухгалтером-аутсорсером (или ответственным бухгалтером-аутсорсером), не было осуждено за умышленное уголовное преступление в экономике или на службе государственных органов или за преступление, связанное с терроризмом, и которое не было реабилитировано или с которого не снята или не удалена судимость.
4. Как подтвердить опыт работы в сфере бухгалтерского учёта.
5. Реестр бухгалтеров-аутсорсеров.
6. Порядок лицензирования бухгалтеров-аутсорсеров, документы для подачи на лицензирование.
7. Приостановление действия лицензии, снятие с учёта.

Больше информации на домашней странице www.eirovest.lv/ru и по телефону 27030331

Trešdiena,
19. maijs, 13:00
Novērtē:

Organizatora ieteiktie