Lekcijas

Uzņēmumu vieglais transportlīdzeklis, tā aplikšana ar nodokļiem 2019. gadā

“Uzņēmumu vieglais transportlīdzeklis, tā aplikšana ar nodokļiem 2019. gadā, ņemot vērā pēdējās izmaiņas likumdošanā’’

Norises laiks: 28. jūnijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00
Lektore: Anna Medne, Mg.oec., Mg. paed., Mag.agr., Biznesa augstskolas Turība Finanšu un grāmatvedības programmu direktore

Semināra programmā:
1. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aplikšanas būtiskākās izmaiņas 2018. - 2019.gadā:
1.1. pārejas noteikumu piemērošana transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmēm;
1.2. ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa izmantošana Latvijā – ekspluatācijas nodokļa maksāšana.
2. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana:
2.1. nodokļa bāze, tās paplašināšana un maksātāji;
2.2. nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi;
2.3. nodokļa piemērošana patapinātiem un uz darba līguma pamata lietotiem transportlīdzekļiem;
2.4. nodokļa aplikšanas īpatnības lauksaimniecībā;
2.5. auto izmantošanas saimnieciskajā darbībā pierādīšana;
2.6. pārējo nodokļu piemērošana, ja par auto tiek maksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.
3. Pamatlīdzekļa - vieglā transportlīdzekļa uzskaite un nolietojuma aprēķināšanas izmaiņas.
4. Reprezentatīvā vieglā auto uzskaite un nodokļi 2019. gadā.

Vairāk informācija un pieteikšanās mājas lapā www.eirovest.lv un pa tālruni +371 27015010

Piektdiena,
28. jūnijs, 11:00
Novērtē: